Van Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen

 

Van Cauwenberghe & Goesaert

geassocieerde notarissen

Notaris-TV - Schenken van roerende goederen - deel 1: hoe pak je dat best aan?

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .