Van Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen

 

Van Cauwenberghe & Goesaert

geassocieerde notarissen

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Van Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen

Gentsesteenweg 107
9800 Deinze
Tel. (09) 386.11.70
Fax. (09) 386.47.32

BV
BTW BE 0478377076
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

2 december 2021

December is traditioneel dé pakjesmaand. In het najaar overwegen ouders soms ook om hun kinderen iets te schenken. Schenken aan je kinderen is een ideale manier om hen fiscaalvriendelijk een duwtje in de rug te geven. Maar gegeven is gegeven! Om ‘veilig’ te schenken denk je daarom best niet alleen aan de toekomst van je kind… maar ook aan je eigen toekomst.

Schenken = verarming

Kies je om iets te schenken, dan verdwijnt deze schenking onherroepelijk uit je vermogen. Bij een schenking aan je kinderen kan je niet zomaar op je beslissing terugkomen. Ook niet als je de komende jaren financiële pech zou hebben. Schenken doe je dus niet hals over kop.

Om extra bescherming in te bouwen kan de notaris je adviseren om voorwaarden of lasten te koppelen aan je schenking. Je kan deze voorwaarden zelfs optioneel houden, zodat je zelf kan kiezen of je ze al dan niet inroept. Maar zelfs bij schenkingen ‘op maat’ blijft de gouden regel: laat je adviseren zodat je de gevolgen van je schenking goed kan inschatten.

Wat als je kind voor jou zou overlijden?

We wensen het uiteraard geen enkele ouder toe, maar het gebeurt jammer genoeg af en toe: een kind dat overlijdt voor zijn ouders. Los van het verdriet dat ermee gepaard gaat, stelt zich de vraag naar het lot van de geschonken goederen. De notaris kan voorstellen om een beding van terugkeer in de schenking in te lassen. Overlijdt het kind aan wie werd geschonken, dan recupereert de schenkende ouder zijn schenking belastingvrij. Heel vaak worden conventionele bedingen van terugkeer “optioneel” gemaakt. Dan kan de ouder zelf kiezen of hij het goed terugneemt of niet. Zo zou de ouder die de schenking heeft gedaan, kunnen kiezen om het geschonken goed toch niet terug te nemen, zodat zijn schoondochter en kleinkinderen verder van het goed kunnen genieten.

Wat als je later belangrijke medische kosten moet betalen?

We worden allemaal langer oud en dat is maar goed ook. Maar het nadeel van de vergrijzing is dat veel ouderen de kosten voor hun verzorging niet meer kunnen betalen. Denk maar aan de situatie van een oudere persoon die naar een woonzorgcentrum moet verhuizen of een medische behandeling moet ondergaan. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Bij het schenken aan kinderen staat men daar niet altijd bij stil. Notarissen raden schenkers daarom vaak aan te schenken met een last. Zo schenk je een deel van je vermogen, met de verplichting dat de begunstigde kinderen je maandelijks, trimestrieel of jaarlijks een rente betalen. De kinderen die een schenking krijgen, moeten op deze manier instaan voor de toekomstige zorgkosten van hun schenkende ouder(s). Laat je voor berekening van de rente zeker bijstaan door een notaris.

Wat als je iets wil schenken, maar zelf nog wil genieten van het goed?

Zeer populair is de techniek van het schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Met zo’n schenking schenk je de financiële waarde van een goed aan je kinderen, maar je behoudt het recht om van het goed te genieten. Bij een woning betekent dit dat je in je woning mag blijven wonen of dat je deze mag verhuren. Hoewel dit fiscaal interessant kan zijn voor de kinderen, zijn er toch een paar aandachtspunten.

Ook zo’n schenking is een verarming. Zelfs al is het minder ‘voelbaar’ omdat de schenker nog van het geschonken goed kan genieten. Een woning geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik kan niet zomaar verkocht worden zonder instemming van het begunstigde kind, die blote eigenaar is. Volgt er toch een verkoop, dan is het belangrijk om aan te stippen dat het grootste deel van de opbrengst naar de blote eigenaar gaat. Naar het kind dus. Slechts een beperkt deel komt de vruchtgebruiker (ouders) toe. Schenken met vruchtgebruik heeft met andere woorden belangrijke voordelen, maar ook hier moet een berekening gebeuren om zeker te zijn dat je schenkt zonder je broek te scheuren.

Benieuwd naar welke voorwaarden je allemaal aan een schenking kan koppelen? Bekijk dan onze infofiches en brochure over schenken op notaris.be/publicaties! Heb je specifieke vragen over een concrete situatie? Aarzel niet om advies te vragen aan een notaris.

 

Bron: Fednot

29 november 2021

Wie een woning koopt, moet beroep doen op de diensten van een notaris. Maar wat doet de notaris eigenlijk? Wanneer schakel je best de notaris in? Bekijk het fragment uit onze Facebook Live over vastgoed! 

Bron: Fednot

24 november 2021

Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De kinderen erven de ‘blote eigendom’. Dit levert niet altijd problemen op, maar het leidt soms wel tot discussies over wie welke kosten betaalt voor de woning.

 

Vruchtgebruiker versus blote eigenaar

Wie ‘volle’ eigenaar is van een woning kan alles doen: er zelf in wonen, maar ook de woning verkopen, schenken, verhuren...

Maar er zijn situaties waarbij de eigendom van een woning als het ware wordt opgesplitst. De ‘blote eigenaar’ van een woning is dan de eigenaar van de constructie van het gebouw, maar kan niet van de woning genieten. Het recht om van de woning te genieten (door er bijvoorbeeld in te wonen of te verhuren en de huuropbrengsten op te strijken) komt toe aan de ‘vruchtgebruiker’. Zo’n situatie komt vaak voor bij een erfenis: de langstlevende partner wordt dan de vruchtgebruiker, en de kinderen (of andere erfgenamen) worden de blote eigenaars. Maar het kan ook op vrijwillige basis gebeuren: bijvoorbeeld wanneer ouders het vruchtgebruik kopen van de woning, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen.

Onderhoudsherstellingen: voor de vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker (in het geval van een erfenis: de langstlevende partner) moet alle onderhoudsherstellingen uitvoeren. De vruchtgebruiker moet alle werken uitvoeren die nodig zijn om de waarde van de woning te behouden. Het gaat dus om onderhoudswerken die – indien ze niet zouden verricht worden – tot een waardevermindering van de woning zouden leiden. Uiteraard is slijtage van de woning door ouderdom normaal. Voor deze werken moet de vruchtgebruiker niet instaan. Voorbeelden van onderhoudswerken die ten laste van de vruchtgebruiker kunnen vallen: schilderwerken (ook van de buitenmuren), vernis- en lakwerk, herstelling aan de vloeren, de trappen, het dak, het reinigen en herstellen van een schoorsteen, het onderhoud en de herstellingen aan een lift, de vernieuwing van het tapijt…

Grove werken: voor de blote eigenaar

De blote eigenaars (in het geval van een erfenis, de kinderen bijvoorbeeld), moeten de grove of de ‘structurele’ herstellingen uitvoeren. De werken hebben betrekking op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of moeten “manifest de vruchten te boven gaan”, wat betekent dat de kosten buiten verhouding moeten zijn ten opzichte van de inkomsten of voordelen van de vruchtgebruiker. De verplichting geldt al tijdens de duur van het vruchtgebruik, dus wanneer de langstlevende nog in de woning woont bijvoorbeeld. De blote eigenaar moet eerst overleggen met de vruchtgebruiker, die deze werken echter moet dulden. Hij of zij kan geen vergoeding vragen voor de hinder.

Wat precies zo’n herstellingen kunnen zijn hangt af van de situatie, maar denk aan de vernieuwing van gemeenschappelijke muren, herstellingen aan de timmerwerken van een woning, de installatie of vernieuwing van de centrale verwarming of van de elektriciteit… De blote eigenaar hoeft een aantal  herstellingen aan de bouwwerken of de beplantingen niet uit te voeren.  Namelijk die die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht of de grove herstellingen die te wijten zijn aan de vruchtgebruiker zelf.

Wie betaalt wat?

Wie welke werken betaalt, kan in de praktijk wat voor wrevel zorgen. Vooral bij een relatie tussen een stiefouder en stiefkinderen en zeker als de langstlevende stiefouder relatief jong is. De blote eigenaars – in dit geval de kinderen van de overledene – moeten de grove kosten betalen aan de woning, terwijl ze er gedurende een lange tijd niet van kunnen genieten. Ze kunnen immers maar van de geërfde woning genieten na het overlijden van de vruchtgebruiker… en dat kan lang duren als de vruchtgebruiker gezond en relatief jong is.

Om onevenwichtige financiële situaties te vermijden kan een blote eigenaar daarom van de vruchtgebruiker eisen dat hij of zij de kosten voor de structurele werken proportioneel meebetaalt. De waarde van het vruchtgebruik ten opzichte van de waarde van de blote eigendom bepaalt hoeveel iedereen betaalt: gaat het om een jonge vruchtgebruiker met een hoge levensverwachting, dan zal de blote eigenaar slechts een beperkt gedeelte van de werken moeten betalen. Is de vruchtgebruiker daarentegen al ouder waardoor zijn levensverwachting lager ligt, dan zal de blote eigenaar een groter deel van de kosten moeten dragen.

Komt de vruchtgebruiker of de blote eigenaar zijn herstelverplichting niet na, dan heeft de andere verschillende mogelijkheden om toch een herstelling af te dwingen:

 • De andere partij kan naar de rechter stappen en zo herstellingen afdwingen. De rechter kan een dwangsom opleggen.

 • De andere partij kan aan de rechter vragen om zelf de noodzakelijke werken te mogen uitvoeren. De gemaakte kosten worden dan op de andere partij verhaald (zoals hierboven omschreven).

Wil je meer informatie over het erfrecht? Aarzel niet om je te informeren op www.notaris.be. Heb je meer specifieke vragen? Contacteer dan een notariskantoor. Een notaris vinden in je regio kan via het adresboek van Notaris.be.  

 

Bron: Fednot

 

Marc VAN CAUWENBERGHE
Erenotaris

notaris(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Marc VAN CAUWENBERGHE

Evy WAEYAERT
Licentiaat in het notariaat

evy(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Evy WAEYAERT

Wendy SEGERS
Licentiaat in het notariaat

wendy(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Wendy SEGERS

Andy LAUWERIER
Master in het notariaat

andy(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Andy LAUWERIER

Anne-Marieke DELRUE
Master in het notariaat

anne-marieke(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Anne-Marieke DELRUE

Sofie AERTS
Licentiate in het notariaat

sofie.aerts(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Sofie AERTS

Hélène WAEDEMON
Notarieel medewerker

helene(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Hélène WAEDEMON

Rosella FACCENDA
Notarieel medewerker

rosella(plaats the 'at' sign hier)vcgnotariaat.be

Rosella FACCENDA

Chanelle SNOECK
Notarieel medewerkster

chanelle.snoeck.356559(plaats the 'at' sign hier)belnot.be

Chloé GELDOF
Notarieel medewerkster

chloe.geldof.356559(plaats the 'at' sign hier)belnot.be
Tel. 09/386.11.70

 
Van Cauwenberghe & Goesaert, notarissen te Deinze zoeken: (notarieel) jurist(e) 25 november 2021

Voltijds of deeltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandige behandeling van dossiers in verschillende materies
 • Opstellen van akten
 • Contact met cliënteel in eigen dossiers
 • Advisering van cliënteel

Werkomgeving:

 • Ruime, comfortabele werkplek
 • Goede technologische uitrusting
 • Kantoor in middelgrote, actieve provinciestad.

Wij vragen:

 • Master Rechten en (bij voorkeur) Master Notariaat of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring is een pluspunt
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor orde, precisie, initiatief en organisatie
 • Zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

 • Een aangename werksfeer
 • Een degelijke organisatie
 • Afwisselend werk
 • Permanente vorming en bijscholing
 • Een goede verloning en CAO waarin oa hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, extra vakantiedagen,  anciënniteitdagen.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar magali.goesaert@belnot.be.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
Notarieel medewerker / onthaal- en administratief medewerker te Deinze 19 november 2021

Voltijds (of 4/5den)

Functieomschrijving:

 • Je staat in voor het onthaal van de cliënten, zowel telefonisch, via e-mail als op kantoor.
 • Je start de dossiers op en doet alle opzoekingen vóór de akte.
 • Je bent de back up voor de formaliteiten na akte.
 • Je bereidt verkoopovereenkomsten voor.
 • Je ondersteunt de andere collega’s als team-player door wat administratie van hen over te nemen.
 • Je belegt afspraken en beheert mee de agenda van de notarissen.

Werkomgeving:

Notariskantoor Van Cauwenberghe & Goesaert is een groeiend kantoor dat gerund wordt door een jong dynamisch team. Er heerst een collegiale sfeer. Het kantoor is gelegen te Deinze, Gentsesteenweg 107. We streven naar een cliëntvriendelijke service voor ons divers cliënteel.

Wij vragen:

 • Bachelor rechtspraktijk of medewerker gelijkwaardig door ervaring (ervaring in het notariaat is een pluspunt)
 • Nauwkeurig, flexibel, leergierig, klantvriendelijk, discreet en stressbestendig
 • Zin voor verantwoordelijkheid en organisatie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Vlot met computers kunnen werken - kennis van Dataconsult of Actalibra is een pluspunt
 • Ervaring in het notariaat en kennis van E-registratie is een pluspunt

Wij bieden:

 • Boeiende en afwisselende job in een dynamisch kantoor en rechtstreeks contact met cliënten.
 • Duurzame samenwerking
 • Voltijds bediendencontract of 4/5den.
 • Correcte verloning en CAO waarin o.a. hospitalisatieverzekering,  groepsverzekering en maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het volgen van studiedagen / bijscholing

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar magali.goesaert@belnot.be.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Van Cauwenberghe & Goesaert, notarissen te Deinze zoeken: (notarieel) jurist(e)

25 november 2021

Voltijds of deeltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandige behandeling van dossiers in verschillende materies
 • Opstellen van akten
 • Contact met cliënteel in eigen dossiers
 • Advisering van cliënteel

Werkomgeving:

 • Ruime, comfortabele werkplek
 • Goede technologische uitrusting
 • Kantoor in middelgrote, actieve provinciestad.

Wij vragen:

 • Master Rechten en (bij voorkeur) Master Notariaat of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring is een pluspunt
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor orde, precisie, initiatief en organisatie
 • Zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

 • Een aangename werksfeer
 • Een degelijke organisatie
 • Afwisselend werk
 • Permanente vorming en bijscholing
 • Een goede verloning en CAO waarin oa hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, extra vakantiedagen,  anciënniteitdagen.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar magali.goesaert@belnot.be.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Notarieel medewerker / onthaal- en administratief medewerker te Deinze

19 november 2021

Voltijds (of 4/5den)

Functieomschrijving:

 • Je staat in voor het onthaal van de cliënten, zowel telefonisch, via e-mail als op kantoor.
 • Je start de dossiers op en doet alle opzoekingen vóór de akte.
 • Je bent de back up voor de formaliteiten na akte.
 • Je bereidt verkoopovereenkomsten voor.
 • Je ondersteunt de andere collega’s als team-player door wat administratie van hen over te nemen.
 • Je belegt afspraken en beheert mee de agenda van de notarissen.

Werkomgeving:

Notariskantoor Van Cauwenberghe & Goesaert is een groeiend kantoor dat gerund wordt door een jong dynamisch team. Er heerst een collegiale sfeer. Het kantoor is gelegen te Deinze, Gentsesteenweg 107. We streven naar een cliëntvriendelijke service voor ons divers cliënteel.

Wij vragen:

 • Bachelor rechtspraktijk of medewerker gelijkwaardig door ervaring (ervaring in het notariaat is een pluspunt)
 • Nauwkeurig, flexibel, leergierig, klantvriendelijk, discreet en stressbestendig
 • Zin voor verantwoordelijkheid en organisatie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Vlot met computers kunnen werken - kennis van Dataconsult of Actalibra is een pluspunt
 • Ervaring in het notariaat en kennis van E-registratie is een pluspunt

Wij bieden:

 • Boeiende en afwisselende job in een dynamisch kantoor en rechtstreeks contact met cliënten.
 • Duurzame samenwerking
 • Voltijds bediendencontract of 4/5den.
 • Correcte verloning en CAO waarin o.a. hospitalisatieverzekering,  groepsverzekering en maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het volgen van studiedagen / bijscholing

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar magali.goesaert@belnot.be.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 60.000

Huis
Aaltersesteenweg 70
9800 Deinze

Online verkoop € 170.000

Huis
Oudenaardsesteenweg 85
9800 Deinze

 

Van Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen

Gentsesteenweg 107
9800 Deinze
Tel. (09) 386.11.70
Fax. (09) 386.47.32

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
W 08:30 >  12:30   Gesloten deuren  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 18:00  
V 08:30 >  12:30   Gesloten deuren  
Z gesloten  

Verlofperiodes